Extendas FuelOffice Oil

Het innovative backoffice systeem

voor oliehandelaren

en maatschappijen

FuelOffice Enterprise

Centraal prijsbeheer voor petrolclusters en maatschappijen

Complexe organisaties in de petrolmarkt houden overzicht van hun diverse verkooplocaties, klanten en leveranciers met het krachtige backofficesysteem FuelOffice.

FuelOffice Enterprise is een geïntegreerd backofficesysteem voor oliemaatschappijen, complexe organisaties met meerdere rechtspersonen, vestigingen, magazijnen, goederenstromen en personeeladministraties. Het systeem is een uitbreiding op FuelOffice Retail, dat petrolbedrijven met minder complexe structuren gebruiken.

U kunt met FuelOffice Enterprise een cluster van tankstations op verschillende wijzen indelen om het beheer van de financiële en logistieke organisatie te regelen. Of dit centraal of decentraal gebeurt, is afhankelijk van de eigenaarsstructuur van het cluster (COCO, CODO of DODO).

Alle schakels in één pakket

FuelOffice Enterprise brengt alle schakels in de petrolmarkt samen in één overzichtelijk softwarepakket: van klant tot leverancier, van kassabediende tot financieel directeur, van tankpas tot gepersonaliseerde aanbiedingen. U bepaalt in het systeem hoe de organisatorische, logistieke en financiële stromen tussen de diverse vestigingen en rechtspersonen binnen uw cluster lopen.

Deze waardevolle ketenintegratie betekent voor u aanzienlijke administratieve lastenverlichting. U kunt ermee de marges vergroten, voorraden verkleinen en personeel beter inzetten. Bovendien is het mogelijk de loyaliteit van uw klanten te verhogen.

Modules voor enterprise resource planning (ERP)

FuelOffice Enterprise is modulair opgebouwd. Dat betekent dat u zelf beslist welke onderdelen (modules) uw organisatie gebruikt en dus betaalt:
1: FuelOffice Enterprise Artikel- en prijzenbeheer – centraal beheerd artikelassortiment, met real-time koppeling met toeleveranciers en mogelijkheid om decentrale afwijkingen te onderhouden, administreren en verrekenen
2: FuelOffice Enterprise Datacommunicatie – parallelle gegevensuitwisseling tussen backofficesysteem en de diverse locaties, centrale terugmelding van goederenontvangsten en automatisch genereren van inkoopfacturen
3: FuelOffice Enterprise Clearing van tankkaarten – controle en onderlinge verrekening van tankkaarten (bankkaarten, creditcards, lokale en algemene oliemaatschappijkaarten, third-party fuel cards)
4: FuelOffice Enterprise Levering brandstoffen – verwerking van de levering van brandstoffen aan de diverse tankstations en de financiële afhandeling daarvan aan de hand van direct ingelezen leveringsbestanden
5: FuelOffice Enterprise Loyalty-toepassingen – registratie en verwerking van loyaltyprogramma’s die u via het kassasysteem afhandelt

Daarnaast zijn de modules van FuelOffice Retail beschikbaar:
6: FuelOffice Relatiebeheer
7: FuelOffice Logistiek
8: FuelOffice Verkoop
9: FuelOffice Financieel

Cloudplatform FuelPortal

De modules kunt u bovendien uitbreiden met het cloudplatform FuelPortal. Deze extern gehoste softwarelaag vereenvoudigt de vele koppelingen tussen FuelOffice en derde partijen, zoals de groothandel, oliemaatschappij, brancheorganisatie en benchmarkbureaus. Het optimaliseert de databeveiliging en lost eventuele lokale verbindingsproblemen op. FuelPortal biedt ook een online klantlogin in de look & feel van uw organisatie. Daar kunnen bijvoorbeeld tankpashouders hun e-facturen inzien.

Social Petrol Intelligence (SPIN)

Ook het innovatieve SPIN Loyalty-programma sluit naadloos aan op FuelOffice Enterprise. SPIN staat voor Social Petrol Intelligence en is de schakel tussen u en de klant. Het bestaat uit de waardevolle combinatie van klanten-app, kassasysteem (POS) en het back-end systeem. Op basis van zijn aankoophistorie en fysieke locatie ontvangt de klant gepersonaliseerde aanbiedingen die hij in de shop kan verzilveren. De app kan zelfs koppelen met social media, zoals Facebook, uiteraard na toestemming van de klant.

Innovatief en veelzijdig
FuelOffice Enterprise is een innovatief en veelzijdig pakket voor enterprise resource planning (ERP). Extendas ontwikkelde het met behulp van de modernste technologie. Het pakket draait op Microsoft Windows en gebruikt Microsoft SQL Server databases.

Speciaal voor oliehandelaren zonder eigen tankstation(s) biedt Extendas FuelOffice Oil. Deze variant van het ERP-systeem bevat functionaliteiten die specifiek in dit marktsegment van belang zijn: tankwagenadministratie, rittenplanning, integratie met boordcomputers, accijnsgoederenplaats en een administratie voor verhuur en emballage.