iPad Kassa fungeert als databank

iPad kassa fungeert als databank

Extendas heeft een kassasysteem ontwikkeld dat meer mogelijkheden heeft dan het invullen van de klassieke afrekenfunctie alleen. Het hart van het systeem wordt gevormd door de iPad. Het SPIN iPad POS, zoals het bedrijf het systeem noemt, maakt van de iPad behalve een kassa ook een databank. Het genereert informatie over onder meer aankoopgedrag en bezoekfrequentie van de klant. In combinatie met historische en geografische klantinformatie, want ook dat kan door het systeem zichtbaar worden gemaakt, beschikt de ondernemer over gegevens die het bedrijf verder kan brengen.

Volgens Marcel Cauli schuilt het innovatieve karakter van de SPIN iPad POS nou juist in het verzamelen van informatie die voor de ondernemer van cruciaal belang kan zijn voor de exploitatie van zijn bedrijf. Cauli is directeur van Extendas. De softwareontwikkelaar presenteert zich sinds 2001 als leverancier van slimme elektronische apparatuur voor gebruik op met name tankstations. De onderneming legde zich in de beginperiode toe op het maximaal automatiseren van administratie handelingen. In een volgende fase wist het bedrijf zich te profileren door systemen te ontwikkelen die in staat zijn om verkoopgegevens zo te registeren, dat vervolgbestellingen volledig geautomatiseerd werden geplaatst bij fabrikanten en leveranciers. “Met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de ondernemer, controleert het systeem de opdrachten en de leveringen. Met ons pakket ‘FuelOffice’ zijn we er in de loop van 2004 in geslaagd om met partijen in de markt te komen tot een elektronische ketenintegratie.”

Datanetwerken

Tot het in 2008 tijd werd om het systeem verder te verfijnen. Cauli: “We zagen dat het systeem steeds zwaarder werd belast. Met de introductie van het zelf ontwikkelde ‘FuelPortal’ hebben we niet alleen de belasting weten te verlichten maar zijn we er ook in geslaagd om het systeem verder te brengen. Door een centrale koppeling te bouwen, zagen we niet alleen kans om een overbelasting van datanetwerken te voorkomen, maar slaagden we er ook in om marktpartijen met elkaar te verbinden. Fabrikanten, leveranciers en eindgebruikers worden met FuelPortal in staat gesteld om onderling met elkaar te communiceren.”

Communicatieverkeer

Het succes van de B2B-verbindingen bracht ook een omissie aan het licht, Cauli windt daar geen doekjes om. “We kwamen gaandeweg tot het besef dat we op de datasnelweg die we met elkaar hadden gebouwd nog een rijstrook waren vergeten. We hadden in het communicatieverkeer onvoldoende aandacht voor de positie van de consument. Oftewel, tankstationondernemers hebben geen of weinig kennis van de klanten van het station. Onze meest recente stap in de ontwikkeling van de elektronische keten is dan ook geweest de ontwikkeling van een B2C-connectie. Als we over en weer de petrolmarkt verbinden met de consument, was ons uitgangpunt, dan hebben we het marketingverhaal rond in dit deel van de markt”, schetst hij de achtergrond van de SPIN iPad POS.

Kassasysteem

Cauli noemt het model ‘een revolutionair kassasysteem’ dat via een iPad werkt in de cloud. “Het kassasysteem is te gebruiken in kleine en grote tankstations. Het is inzetbaar voor bijvoorbeeld de afhandeling van transacties bij de bakery, de wasstraat of bij onbemande stations met een shop. De kosten voor dit systeem zijn beduidend lager dan een regulier kassasysteem. En daarnaast is de bediening eenvoudiger dan de meeste andere systemen”, claimt de ontwikkelaar.

Het beveiligde kassasysteem is onderdeel van het Extendas SPIN platform. Dat platform bestaat uit ‘een eenvoudige loyalty app voor trouwe klanten, een handzame iPad-kassa (POS) voor in de shop en een real-time koppeling naar het backoffice systeem’. “Gebruikers krijgen via het systeem meer informatie over wat een klant koopt, hoe vaak hij het station heeft bezocht en wat hij gemiddeld heeft uitgegeven’.

SPIN iPad POS maakt van de iPad een kassasysteem dat betalingen via contant afrekenen, betaalpas, creditcard of tankpas kan afhandelen. De shopmedewerker kan via het scherm afrekenen met klanten, kassabonnen printen en de lade van de kas openen. “Het scherm kan worden aangepast aan de producten en diensten, zoals carwash, die op het station worden aangeboden. De iPad is verder verbonden met het backofficesysteem, zodat bijvoorbeeld de voorraad automatisch wordt bijgehouden. Gebruikers hebben op deze manier ook rechtstreeks en real-time toegang tot de verkoopcijfers van de winkel.” De ontwikkelaars hebben ook rekening gehouden met het mogelijk wegvallen van de internetverbindig. Het iPad POS-systeem synchroniseert volgens de aanbieder de data direct zodra hij weer online is.

Spaarprogramma’s

De iPad POS is gekoppeld met het SPIN loyalty systeem. “Ondernemers kunnen daarmee elke klant een systeem-op-maat bieden voor sparen, opvragen en uitbetalen. Klanten kunnen in een handomdraai bediend worden met een systeem dat het beste aansluit bij de individuele wensen. Dat kan op basis van eerdere bezoeken aan het station. Of zelfs op basis van de activiteiten van de klant op social media, mits hij daar natuurlijk mee instemt.” Cauli wijst daarmee op een mogelijkheid die het systeem te bieden heeft en dat verder gaat dan louter de verbintenis die de consument als klant met het tankstation is aangegaan. “Het SPIN platform kan namelijk het netwerk gebruiken dat de klant heeft opgebouwd in social media. Let op, hier geldt nadrukkelijk dat de klant expliciet toestemming moet geven aan de ondernemer om gebruiken te maken van die gegevens.  Verleent de klant inderdaad zijn goedkeuring, dan wordt het mogelijk om de klant aanbiedingen te doen of te laten profiteren van andere marketingacties op basis van informatie die de klant via zijn profielgegevens heeft vrij gegeven. Uit het profiel op Facebook bijvoorbeeld valt de leeftijd op te maken en op welk tankstation hij komt. Een profiel geeft bovendien inzicht in de aard van de ‘likes’ die de klant in sociale media aangeeft.”

Inzichtelijk

SPIN staat voor ‘Social Petrol INtelligence’, het voor een methode om informatie over klantgedrag te verzamelen in relatie tot de brandstofmarkt. In deze manier van consumentenbenadering speelt kennis over persoon en positie een belangrijke rol. “Wie bevindt zich op welk moment waar op je tankstation. Informatie over de klant die na een tankbeurt de shop benadert, kan worden ingezet om de consument op een persoonlijke, individuele manier aan te spreken. Informatie over het gedrag in de shop in het algemeen en over het aankoopgedrag in het bijzonder is eveneens belangrijk voor zowel klantbenadering als voor een strategische inrichting van de shop en het station.” In dit verband is het niet alleen belangrijk, volgens Cauli, dat SPIN-apparatuur in een directe relatie fungeert met het kassasysteem. “Het gedrag van klanten kan met behulp van de SPIN app in combinatie met iBeacons in beeld worden gemaakt. De iBeacon-technologie geeft de mogelijkheid om van iedere bezoeker de looprichting en de tijd dat er stilgestaan wordt voor een schap inzichtelijk te maken. Deze informatie kan waardevol zijn voor het maken van analyses naar de inrichting van de shop.” En voor het doen van op de persoon gerichte aanbiedingen.

Bron: PompShop Mei 2014